Search :
Text for song:

Sluzky

Lahka Muza

Band/Artist: Lahka Muza

Album: Tien Bolest

vražedná vášeň
na dne volnosti
sťahuje mi kožu z tela
a ja sa plazím s relikviou na hrudi
poslušne, ako slúžka v čiernom kruhu
plná toho hnusu
nemám na výber
náboženske martýrium
alebo anarchia na predaj
hra na vyvolených
pod škrípajúcimi zástavami
takto ale nikdy nepocítim
kopnutie Ježiša
nikdy nepocítim
kopnutie Ježiša
nikdy nepocítim
kopnutie Ježiša ...
......................
SERVANTS

the killing passion
on the bottom of freedom
wraps the skin from my body
and I'm crawling with a relic on my chest
obodient like a servant in a black circle...
full of this rot
I have no choise
religious agony
or an anarchy for sale
the games of chosen
under the scrooping flags
but this way I will never feel
the kick of the Jesus
I will never feel
the kick of the Jesus
I will never feel
the kick of the Jesus ...