Search :
Text for song:

Wotan

Enslaved (NOR)
Nakent, øde landskap
Veldige sletter fører til havet i Vest
En nordlig vind feier over døde skrotter
En fremmed har trædt inn på Vikingenes Enemerker

Dø ei på sotteseng, feige niding!
Trekk sverd, kjemp med Krigers Gud;
WOTAN!

Vi skal kjempe til vi ser Bifrost
Vi skal kjempe til Heimdal blåser i Gjallarhorn
Vi skal kjempe for våre Enemerker
Vi skal kjempe med Krigers Gud;
WOTAN!

Dø ei på sotteseng, feige niding!
Trekk sverd, kjemp med Krigers Gud;
WOTAN!

-------------------------------------------------------
English translation: Wotan

Naked, waste landscape
Vast plains lead to the seashore in the West
A Northern wind sweeps over dead bodies
A stranger has entered the domain of the Vikings

Die not lying sick, dastardly coward!
Draw sword, fight with the War God;
WOTAN!

We shall fight until we see Bifrost
We shall fight until Heimdall blows the Gjallarhorn
We shall fight for our Domains
We shall fight with the War God;
WOTAN!

Die not lying sick, dastardly coward!
Draw sword, fight with the War God;
WOTAN!