Search :
Text for song:

Stjerneheimen

Enslaved (NOR)
Eg helsar stova med høgsinn
Der ho byr meg inn i flammar og sjø
I heile si prakt og galskap
...Trygg vert berre han som tør

Heim- til ei stjerneverd av sølv
Heim- ulv, mann og gard

Kenaz- bak panna brenn lyset me eig
Raidho- på tankar over sol og regn
Ansuz- i far vår sitt høgsete

Eg ler mot det heilage hjulet

-Ho vil gje oss svara og lyset;
Vidare sveipas dei med
Atter nytt mørke
....Vis vert berre han som spør

Heim-med stjerner av sølv
Heim-ulv , mann og ard
("Eg er - er eg")

Krigar- be aldri om fred
Husbond- lengt alltid heim
Her vil me samlas
...Om runa spinn

----------------------------------------------------
English translation: StarHome

I hail the living room with pride
Greeting me with flames and sea
...only he who dares is safe

Home - to a starworld of silver
Home - wolf, man and house

Kenaz - behind the eyes burn the
Light which we own
Raidho - on thoughts above
The sun and rain
Anzus - at the throne of our father
I laugh towards the holy wheel

She will provide us with answers
And the light
Then again we are swept in
Another darkness
...only he who asks becomes wise

Home - with stars of silver
Home - wolf, man and house
("I am, I am")

Warrior, never ask for peace
Husband, always long for home
Here we will be gathered
...if the run is spinning