Search :
Text for song:

Popolvar Najvacsi Na Svete, Sarkanobijca A Bohatier

Malokarpatan

Band/Artist: Malokarpatan

Album: Stridzie Dni

V lone zeme bije skalisté srdce,
v zelenavém svice vprostred hór
Kto vyroní slzu prechádzajúc kol?
Kto prebudzí z drímot predveký čas?
V černozemi leží meč samoseč
kostnatou dlanou uchycený
Svetovládny kedys' šarkanobijca
Pod kamením sníva, pod horou
O zlatém vajci, ze zlatej kačky
O knažnej z morských vĺn
O svetskej moci, murovaných zámkoch
Sláve, čo pretrvá kamenný rov
Raz korene hór roztvorá zem
na paripe mátožnej vycvála
Najvačší na svete, Popolvár-král
do nových časov nás povedze
Lud spod hór, pod snehem meravý
Prebudzí sa pred koncem dní

English:
POPOLVÁR THE GREATEST IN THE WORLD, DRAGONSLAYER AND HERO
A stony heart is beating in the lap of the earth
in the virescent gleam within the woods
Who will shed a tear walking by?
Who will awaken the ancient times from sleep?
The sword Samoseč lies within the black soil
clenched by a bony fist
Once a world-dominating dragonslayer
He dreams under the rocks, under the mountain
He dreams of a golden egg, from a golden duck
About a princess from the sea waves
About temporal power, walled castles
About glory, that endures the stony tomb
Once there will come a time, when the roots of mountains
will tear the earth wide open
The greatest in the world, Popolvár-king
will gallop out upon a phantom steed
Leading us into new times
The folk from below the mountains, stiff under snow
Shall awaken before the end of days