Search :
Text for song:

Ormagard (The Hive)

Enslaved (NOR)
Ein jotne skrik i lengsel
Aesar druknar i banesår
I sterke armar veks
Gangar full av råte
Fjella let seg ikkje
Lenger løfte

Berre trellen eig
Sin eigen fridom
Når kongar fylgjer
Kristenmanns lov

Kven skal bera fram sølvet
Kven skal vakta bogen
Kven skal døme rett
Når hjarta er av kol

Skinnlaus ormyngel
Kven vil vel kome til
Slik ei verd

Dei storme menn drep
Sitt avkom med sløve sverd
La dei angre, la dei lide
Men trøyst dei ikkje

Gje dei aldri handa,
La dei aldri sjå auget

Tannlaust kjøterpakk
Kven vil vel høyre på slike ord
Kvite krist drep si eiga mor

La dei fryse, la dei svelte
Men trøyst dei ikkje

Om dei få orkar turnen,
Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen,
Skal me byggja muren
Om dei få orkar turen
Skal me byggja muren

-----------------------------------------------
English translation: The Hive

A troll screams with longing
Gods drown in fatal wounds
Tunnels of rot grows inside
Strong arms
The mountains will no longer be moved

Only the slave owns his own freedom
When kings follow the laws of christened men

Who will carry forth the silver
Who will guard the bow
Who will judge fairly
With hearts of coal

Worm with no skin
Who would want to
Enter such a world

The great men kill their children with blunt swords
Let them regret
Let them suffer
But give them no comfort

Never give them your hand
Never let them see the eye

Toothless bastards
Who wants to hear such words
The white christ kills his mother

Let them freeze, let them starve
But give them no comfort

If the few endures the journey
Then, we will build the wall
If the few endures the journey
Then we will build the wall
If the few endures the journey
Then we will build the wall