Search :
Text for song:

Mokre Sny O Smrti

Insania (Cze)
Uléháš večer jako muž,
s vášní lovce sevřeš nůž
a necháš si zdát své mokré sny o smrti,
vždyť smrt, to je žena – a ty jsi muž.

Přicházíš za ní jako muž,
její měkká síla tvoji tvrdou duši uchvátila,
za všechno může touha muže,
vždyť tys ji chtěl poznat jako muž.

Smrt s námi už nechce spát, to se nám nemělo stát,
takhle to nemělo být, muž má mít pro smrt cit.
Tak dej mi znamení, jak to tedy chceš a jak by to být mělo,
aby v posledním tažení, aby dostalo tvé tělo, aby dostalo, co chtělo,
Mokré sny o smrti nechej si zdát jako včera, jako prve,
pak půjdem jí naproti – všechno půjde cestou krve, jako prve.

Čistá láska, svatý cit,
Muž má mít pro co žít,
smrt vidí vždycky čistě romanticky,
takhle to aspoň mělo být.

Kéž bys ji svedl jako muž,
chováš k ní přirozeně stejné city jako k ženě,
necháš si zdát své mokré sny o smrti,
vždyť smrt, to je žena – a ty jsi muž.

Muž má mít pro smrt cit,
muž má mít pro co žít,
smrt vždycky žila, aniž by komu ublížila,
takhle to aspoň mělo být.