Search :
Text for song:

Koniec Ruzoveho Vykriku

Lahka Muza

Band/Artist: Lahka Muza

Album: Tien Bolest

obrazy trpiace v pustinách
ľadové figúrky
na dne mŕtvych oceánov
obete tančiace nad čerstvým hrobom
koniec ružového výkriku
v bludisku prázdnych polí
nestojím o nenavisť budiacu súcit
nestojím o lásku z prázdnych nádob
pomníky padlých
pred poslednou útechou
ľudské haraburdie na verejných skládkach
dedičný hriech na ostrí našich tiel
to je tá hra s polámanými prstami
nové ukrižovanie v krajine tieňov
nestojím o nenávisť budiacu súcit
nestojím o lasku z prázdnych nádob
v tupej neciteľnosti
na dne hlbokého spánku
vybudujeme si privátne väzenie
nukleárny omyl
naozaj dojemný koniec
kto môže vyhrať tento súboj duše a tela ?
nestojím o nenávisť budiacu súcit
nestojím o lásku z prazdnych nádob
nestojím o nenávisť
nestojím o lásku
......................
THE END OF A PINK CRY

the pictures suffering in deserts
icy figures
on the bottom of dead oceans
victims dancing above the fresh grave
the end of a pink cry
in the labyrinth of empty fields
I don't care the hate that makes love
I don't care the love from empty plates
the temples of the dead
before the last happiness
human rubbish on the public places
beriditary sin on the sharpness of our bodies
that's the game with broken fingers
new crucifiing in the land of shadows
I don't care the hate that makes love
I don't care the love from empty plates
in the rough insensitivness
on the bottom of a hard sleep
we are going to build the private prisons
the nuclear mistake
real stirring ending
who can win the war of soul and body ?
I don't care the hate that makes love
I don't care the love from empty plates
I don't care the hate
I don't care the love