Search :
Text for song:

Hniloba

Lahka Muza

Band/Artist: Lahka Muza

Album: Tien Bolest

požieraní vlastným násilím
padáme do večnosti
bezmocná póza pred oltárom sily
prázdni, ako spomienka na mŕtvych
voláme k falošným prorokom
oficiálny cynizmus pohladí naše tváre
keď lámeme krídla anjelov smútku
požieraní vlastným násilím
padáme do večnosti
bezmocná póza pred oltárom sily
možno, že toto sú pravidlá
ktoré je treba dodržať
slepá prítulnosť
na ceste k slnku
predpísané šťastie
v záplave beztvarých tiel
nám vysaje mozog
ilúzie predaného raja
odnesie suchý plač prazdnoty
............................
THE ROT
eaten by own violence
we're falling to the eternity
impotent pose in front of the altar of force
empty like dream about dead
we're calling the false propbets
official cynism pets our faces
when we're breaking the wings angels of sorrow
eaten by own violence
we're falling to the eternity
impotent pose in front of the altar of force
maybe there are the rules
that we have to keep in line with
blind attachment
on the way to the sun
preserible luck
in the river of undentified bodies
will dry up our brain
illusions of a sold paradise
will take away the dry cry of emptyness