Search :
Text for song:

Fenris

Enslaved (NOR)
Glem alle lover, all orden og fred
Kaos er allt; ingen tid eller sted
Nå når alt lys og liv tar slutt
Når vinden nå dreper;
Lenkene er brutt!

Tiden er kommet
som nornene forutså
intet varer evig
slaget på Vigrid skal stå
det finnes ingen brødre
det finnes ingen sterke band
Det brundne raseri er løs
indre kulde er fri
en elv av fråde
er tørket ut
Ulvens kraft, det dunkle hat
ser ikke lenger en grense
Ty. Din hånd for fred du gav
Men de siste sår kan fred ei lindre

Angrboda med rette
bar sitt navn
med Lauvøus sønn hun alvet frem
angst, hat og død
et varselskrik I mørket
bergets røtter, Bjørnesner
Kvinneskjegg, kattetrinns lyd
pust fra fisken , fuglens spytt
temmede krefter fra svunnen tid
boldt Vår ulv lenket
Mene i til evig tid

Fenris er løs!

Nå er vår visdom
Slukt av gammelt hat
De ni skritt er fullendt
En ny vei er lagt.

------------------------------------------------
English translation: Fenris

Forget all laws, all order and peace
Chaos is everything; no time or place
Now when all light and life ends,
When the wind now is killing,
The chains has broken...

The time has come
as the Norns predicted
nothing lasts forever
the Battle at Vigrid shall come
there is no brothers
there is no strong bounds
The bound anger is loose
inner coldness is free
a river of foam
has dried up
the Power of the Wolf, the obscure hate
No longer sees a limit

Angrboda beared
her name justly
with Lauvøus son she breeded
dread, hate and death
a cry of warning in the dark
the mountain's roots, bear tendons
Woman beard, the sound of catsteps
breath from the fish, spit from the bird
tamed forces from a forgotten time
has held Our Wolf in chains
But not for ever!

Fenris is loose

Now our wisdom
is swallowed by ancient hate
The nine steps are fulfilled
A new road is lain