Search :
Text for song:

Dziewoslab smierci

Stworz
Za wielką rzeką
mglista równina
na dusznym opolu
bal się zaczyna
Niech staną najprzedniejsi gburowie
W konkury na swaty morowe

Na wielkiej miedzy
mglista dziedzina
na dusznym pastwisku
święta godzina
Niech staną najprzedniejsi kumowie
W konkury na swaty morowe

Otwórzcie szeroko
największe wierzeje
wystawcie ławy
niech strawa dojrzeje
Postawcie chleby
pieczone z męki
Lejcie gorzałkę
pędzoną z udręki

Stańcie w konkury o białą panienkę
Który przedniejszy dostanie jej rękę?
W posagu dziewiczym goryczy łzy i zgryzota
Wiano spłacicie z plonów ziemskiego żywota
Stawajcie w konkury
prosimy we włości
posilcie wątłe dusze
spocznijcie martwe kości
Stańcie w konkury o białą panienkę
Poślubcie dziś wieczność
By spłodzić wiosenkę

Jest wielka prawda przewiana w dziejowych wialniach
Omłócona cepami wieczności
Koszona sierpami nieskończoności
Zbierana z pól ducha
Na których zastępy siewców
Wydeptały drogi mleczne żywotów
Z pranikąd - ku nieznanemu
Jest owa wielka prawda
Plonem odwiecznych zaślubin
Owocem wielkiego tanu
W rytmie kosmicznych oberków
Z gwiazd, przez gwiazdy, do gwiazd
Zza wielkiej rzeki przez miedze
przez miedze za wielką rzekę
Ślubny korowód śmierci
- małżonki wszystkich