Lyrics - Text for song: Piseo Krve, Ohni A Odporu. Album Uctivani Temne Zuoivosti. Band/Artist: Inferno (CZE) - Mediaclub - Home of all mp3 music
Search :
Text for song:

Piseo Krve, Ohni A Odporu

Inferno (CZE)
Slyšíš tu píseň té věčné svobody,
tu odvěkou hrdost všech slovanských zemí.
Tu nespoutanou krutost a odpor ke kříži,
tu jednotu, tu svobodu, tu víru.

Ty pohanské kořeny, tu matku přírodu,
ty majestátné lesy a pláně
tu velkou Evropu, v srdci světa,
tu nenávist k falešným hodnotám
tu nenávist ke kříži...